Huidige productie

Papaver werkt op dit moment aan een locatievoorstelling.

Regie: Jelle Stiphout

Vormgeving: Katrin Henss

Spelers: Lucie Vrinzen, Maria Hermans, Thea Fleuren, Meinderd de Vries, Sybranda Woudstra en Immeke Rienskma

 

Geplande voorstellingen: 1 ,2 , 8, 9, 10, 15 en 16 april 2022.